هنرنمایی محصل در مدرسه ایی در ایالت بندوک کشور اندونزی …Student performance at a school in the state of Indonesia – Banduk

محصلین این مدرسه از خانواده های ثروتمند هستند و با شهریه آنان چند مدرسه چند فقراء اداره میشود.
The school’s students are from wealthy families and their schools fees for a poor run.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s