اجرای نمایش ” مصائب زینب ” توسط نوجوانان اندونزیایی..Run the Show “Zainab Passion” by young Indonesian

 اجرای نمایش

این کودکان شیعه فقط روز یکشنبه در جاکارتا موفق به آموزش فرا گیری اصول اعتقادی خود می شوند.
اجرای کارهای نمایشی و هنری را با علاقه دنبال میکنند.
The Shia Kids on Sunday in Jakarta only managed to learn the basics of making your beliefs are.
Performing arts demonstration and follow with interest.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s